KLUBOVŇA OFK - pohostenie na štadióne
v Dunajskej Lužnej

Akceptujeme stravné lístky aj platobné karty

Klubovňa OFK

Pohostenie na štadióne
v Dunajskej Lužnej nielen
pre našich futbalových členov